A Dél-Békés Jövőjéért Szövetség küldetésnyilatkozata

Szövetségünk – a tagként közreműködő társadalmi és gazdasági szereplőkkel – Dél-Békés jövőjét akarja építeni annak érdekében, hogy jó legyen itt élni, és fiataljaink otthonra, megélhetésre és kiszámítható jövőre találjanak itt, helyben.

A térség hagyományainak, múltjának, társadalmi, gazdasági, kulturális értékeinek megőrzése kiemelt célunk, hiszen ez ad otthonunknak Dél-Békésnek stabilitást, és az itt élő embereknek identitást. A Szövetség kiemelt célja, hogy otthonunkat gyarapítsuk, fejlesszük, és a közeljövőben hozzáadott értékekkel emeljük a dél-békési életminőséget, gazdasági fejlődést, felzárkózást, és megalapozzunk az itt élőknek a jelenlegitől komolyabb perspektívát.

A megosztottság helyett a „nyer-nyer” alapgondolatának képviseletével a kölcsönös előnyökön, a partnerségen, és az egymás sikerein alapuló együttműködést hirdetjük.

Felkutatjuk és hozzásegítjük a dél-békési tehetségeket a képességeik kibontakoztatásához, mindent megteszünk annak érdekében, hogy azt itt, helyben kamatoztassák a térség jövőjét szolgálva.

Közös gondolkodással olyan térségfejlesztési koncepciót alkotunk, amely figyelembe veszi a települések adottságait és a lakosság igényeit, a gazdasági szereplőket hosszú távú befektetésre és munkahelyteremtésre ösztönzi, valamint magas hozzáadott értéket képvisel, amely megalapozza a helyi egészséges társadalom és az élhető Dél-Békés kialakítását.

Calendula Terv néven kidolgozzuk a komplexitásra és egymásra épülő programokra alapozott térségfejlesztési stratégiánkat.

A Calendula Tervet megismertetjük és véleményeztetjük Dél-Békés érdeklődő, a térség jövője iránt elkötelezett lakosságával, a széles körű társadalmi igények beépíthetősége érdekében.

Pártállástól és más hovatartozástól függetlenül mindenkinek teret biztosítunk a közös munkára, aki a térség jövőjét építi, összehangolva a szándékait a Szövetség célkitűzéseivel és a Calendula Tervvel.

A Dél-Békés jövőjét biztosító tervek megvalósulását az összefogás útján hatékony érdekképviselettel segítjük.

Magas szintű elméleti és gyakorlati szakemberek felkutatásával és bevonásával, profi szakmai háttérrel dolgozunk Dél-Békés jövőjéért, a térség gyarapodásáért, a humánerőforrás-fejlesztésért.

A Szövetség szakmai tapasztalatait felajánlva aktívan részt vállal a térségi fejlesztés mellett minden olyan kezdeményezésben, mely Békés megye, a Dél-Alföld és Magyarország fejlődését szolgálja.

Szorgalmas és kitartó munkával építjük Dél-Békés jövőjét az itt élők együttműködésével őseink emlékét megőrizve, a térség értékeit a jövő nemzedéke számára továbbfejlesztve és megbecsülve.

A Szövetség szervei:

Elnök: Simonka György
Elnökségi tagok: dr Garay Rita; dr. Nagy Béla György, Fejes Róbertné; Varga Gusztáv.

Fehér Roland, dr, Szabó Péter, Balogh József (Szabadkígyós polgármestere).