A Dél-Békés Jövőjéért Szövetség 2016. május 5-én alakult meg, 31 alapító tag együttműködésével. A Szövetség és tagjai elsődleges feladatuknak tartják Dél-Békés jövőjének biztosítását.

 

A Szövetség célja:

A vidék megtartó erejének és önfenntartó képességének erősítése. Dél-Békés hosszú távú, komplex fejlesztésében való aktív közreműködés, jövőkép teremtés, a résztvevő szervezetek munkájának, feladatai megvalósításának koordinálása, támogatása, közreműködés pályázatok megvalósításában. Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, és az önkéntesség népszerűsítése, szemléletformálás.

 

A Szövetség tevékenységei:

 • közreműködés a magas szintű oktatás-nevelés, szakképzés megvalósításában, tudatosítva a dél- békési identitást, hagyományokat, értékeket, és erkölcsi normákat;
 • részvétel a társadalmi tőkét eredményező karrierépítési, pályaorientációs, szakmai tanulást, vállalkozó-képzést biztosító szolgáltatásokban; programokban;
 • az oktatási rendszer szereplői együttműködésének támogatása, elősegítése,
 • az egészséges életmód és viselkedés rendszereinek továbbfejlesztésének támogatása;
 • a településeken munkát végző Mezei Őrszolgálat feladatellátásának segítése;
 • közreműködés a dél-békési régió munkahelyteremtésének megvalósításában, az élhetőbb lakóhely és környezet biztosításában;
 • az egészséges életvitel különböző eszközökkel történő kialakításában való részvétel, a dél-békési régió lakossága egészségi állapotának javítása, mind fizikai, mind mentális tekintetben;
 • egészségmegőrzés;
 • fellépés az elszegényedés, elöregedés, elvándorlás ellen; a vidék önmegtartó erejének növelése, fiatalok letelepedésének, otthonteremtésének, jövőképének támogatása;
 • a településképek javítása lehetőségeinek feltérképezése, támogatása; revitalizáció, reorganizáció;
 • a szabadidő hasznos eltöltését támogató programok támogatása, a sport és a kultúra értékteremtő erejének minél szélesebb körben történő megismertetése,
 • az ifjúsági korosztály aktivitásának növelése, és érdekeltté tétele az őket érintő döntések és cselekvések kapcsán,az ifjúságot segítő szervezetek szervezettségének növelése, és új szervezetek létrehozásának támogatása,
 • dél-békés turisztikai szegmensű fejlesztése, történelmi útvonalai, gyógyfürdői , nemzetiségi kultúrájának és gasztronómiájának megismertetése, hazai és nemzetközi viszonylatban;
 • a társadalom önvédelmi képességének erősítése, a közbiztonság növelése, az áldozattá válás veszélyének csökkentésében való közreműködés, e feladatellátásba szervezetek bevonása, és a szervezetek közötti együttműködés erősítése;
 • az öngondoskodásra való felkészítés kereteinek megteremtése, abban aktív közreműködés;
 • tehetséggondozás;
 • összetartó helyi közösségek önszerveződésének segítése, fenntartásukban való közreműködés;
 • pályázatok benyújtása, pályázatok megvalósításában való közreműködés, részvétel;
 • Dél-Békés gyógynövény-termesztési hagyományainak újjáélesztése; fejlesztése;
 • emlékek tárházainak kialakítása, fenntartása.