A Dél-Békés Jövőjéért Szövetség, mint a Dél-Békési térség építéséért, szépítéséért tevékenykedő szervezet olyan vállalkozások jelentkezését várja, melyek magas fokú szakmai ismereteikkel és gyakorlati tapasztalataikkal hozzájárulhatnak a térség területén a „Modern Falu Program” keretében megvalósuló beruházások eredményes tervezéséhez és kivitelezéséhez.

Békés megye gazdasági és humán erőforrás potenciáljának maximalizálása, az élhető vidéki környezet megteremtése illetve megóvása érdekében a Dél- Békés Jövőjéért Szövetség a következő területeken vonatkozásában várja partnervállalkozások jelentkezését,együttműködés keretében:

 • a „Modern Falu Program” beillesztése a fejlesztéspolitikai intézkedések sorába:
  • a Modern Város Programhoz hasonló, helyi sajátosságokra és a kis lakosságszámú, vidéki településekre szabott program kialakításában való segítségnyújtás
  • társadalmi és szakmai egyeztetések, workshopok, konferenciák szervezését és lebonyolítása
  • a létrejövő program minél szélesebb körrel történő megismertetése, potenciális kedvezményezettek megkeresése és tájékoztatása, különös tekintettel a Calendula szövetségi tagokra
 • a lehetséges kedvezményezettek Modern Falu Programhoz kapcsolódó támogatási igényeinek előkészítése
 • a kedvezményezettek Modern Falu Programhoz kapcsolódó projektjeinek megvalósításában való közreműködés
 • a Modern Falu Program keretében megvalósuló projektekhez kapcsolódó monitoring tevékenység ellátása
 • a Modern Falu Program keretében megvalósult projektek eredménykommunikációja, jó gyakorlatok ismertetése

A Szövetség célja, hogy a feltételeknek megfelelő szakmai partnerek a projektek magas szakmai minőségi szinten történő előkészítésében való részvételükkel hozzájárulnak a Szövetségnek „Modern Falu Programban” meghatározott feladatainak sikeres végrehajtásához.

A partnervállalkozásokkal kapcsolatos elvárások:

 • jogszerű működés,
 • megismerhető tulajdonosi kör,
 • a jelen pályázat meghirdetését megelőző 5 naptári évben legalább öt 150 millió Ft támogatási igényt meghaladó projekt előkészítésében való jártasság igazolása

Jelentkezéseiket 2018. július 31-ig várjuk kizárólag emailben a következő címre: calendulaterv@gmail.com.

Kérjük jelentkezésükhöz rövid bemutatkozást mellékelni szíveskedjenek, kiemelve a közösségi projektek megvalósításában szerzett tapasztalataikat. Kérjük, mellékeljék a fenti elvárásoknak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat is az alábbiak szerint:

ELVÁRÁS MEGFELELÉST IGAZOLÓ DOKUMENTUM
I.               Jogszerű működés A pályázó köteles becsatolni:

1.     Cégkivonat egyszerű másolatát, kivéve amennyiben a Dél- Békés Jövőjéért Szövetség magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult azt ellenőrizni. Ebben az esetben a nyilvántartás elérhetőségét kell megjelölni.

2.     Nyilatkozatot a jogszerű működésről

II.             Megismerhető tulajdonosi kör A pályázó köteles becsatolni:

3.     Átláthatósági nyilatkozatot

III.           a jelen pályázat meghirdetését megelőző 5 naptári évben legalább öt 150 millió Ft támogatási igényt meghaladó projekt előkészítésében való jártasság igazolása A pályázó köteles becsatolni:

4.     Vállalkozói/Megbízási szerződések másolata és Megrendelői/Megbízói teljesítés igazolás